dinsdag 22 november 2011

Tabel


The old progress report seems stuck in time so I can't edit it anymore. Hopefully this version will work.


progres report.



Een tabel die bijhoudt hoe ver we zijn met het maken van het boek.
De inhoud van de cellen geeft aan wanneer dit onderdeel is afgerond.
(x: geeft aan was of voordat we begonnen met dit bij te houden).

pagtext afgoudgeschrvnillumborderswhite
Titelpagina
1x
Inleiding
112/11

212/11-
jaar 87
1xxxx

2xxx-

3xxx-

4xxx-7/12x
jaar 88
112/116/1212/11


212/111/121/12-

312/11x1/12-
x
412/11x1/12-xx
jaar 89
1xxxxx
2x-x-

3xxx-

4x1/128/10-

jaar 90
1xx12/11
-
2x-1/12-

3x

-

4xx
-

jaar 91
13-12x3/12
-
23-124/124/12-
33-12x4/12-
x
43-12

-

jaar 92
11/12x3/122/12-
21/123/123/12-

31/1211/113/12-

41/128/103/12-

jaar 93
1xxx
-
2x2/12x-

3x8/1012/11-

4x11/112/12-

jaar 94
1
x

-
2
-
-

3


-

4


-

jaar 95
1
3/12

-
2
-
-

3


-

4
2/12
-
jaar 96
1
3/12

-
2
-
-

3
2/12
-

4


-


Woorden telling op de reeds geschreven pagina's:
87/1: 133 woorden
87/2: 234 woorden
87/3: 141 woorden
87/4: 138 woorden
89/1: 121 woorden
89/2: 258 woorden
89/3: 162 woorden
92/1: 135

93/1: 122 woorden
93/2: 273 woorden

Geeft gemiddelden:
eerste pagina: 125 woorden
tweede pagina: 250 woorden
derde en vierde pagina: 150 woorden

Waaruit dus volgt dat een gemiddeld jaardocument zo om en nabij: 675 woorden zou moeten bevatten.
Er volgt een tellling op de concept texten.

Later geschreven pagina's woordentelling:

88/1: 106
88/2: 234
88/3: 155
1990/1: 99
90/2: 237 (word count van de computer, tijdens het schrijven best veel woorden geschrapt)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten